Thông báo
CUỘC THI THỨ NHẤT ĐÃ KẾT THÚC - MỜI BẠN THAM GIA CUỘC THI THỨ HAI
TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ
STTTOP CƠ QUAN/ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝLƯỢT ĐĂNG KÝ
1 Phường Chánh Nghĩa 4052
2 Phường Phú Lợi 2614
3 Phường Hiệp Thành 1837
4 Thành phố Thủ Dầu Một 573
5 Phường Hiệp An 567
6 Phường Định Hòa 301
7 Phường Hòa Phú 216
8 Phường Phú Mỹ 133
9 Phường Phú Cường 110
10 Phường Phú Tân 34
11 Thị xã Bến Cát 30
12 Thành phố Thuận An 29
13 Phường Chánh Mỹ 28
14 Huyện Bắc Tân Uyên 25
15 Huyện Dầu Tiếng 14
16 Thị xã Tân Uyên 12
17 Phường Phú Hòa 10
18 Huyện Phú Giáo 8
19 Phường Tân An 7
20 Huyện Bàu Bàng 6
21 Thành phố Dĩ An 5
22 Phường Phú Thọ 3
23 Phường Phú Chánh 2
24 Phường Tương Bình Hiệp 0