Thông báo
CUỘC THI THỨ NHẤT ĐÃ KẾT THÚC - MỜI BẠN THAM GIA CUỘC THI THỨ HAI

NGÀY CÒN LẠI

0

LƯỢT ĐĂNG KÝ

10616

SỐ LƯỢT THI

9298

TOP VÒNG 1
 Họ và tênĐiểm
01

NGUYỄN THỊ CHÂU LOAN

Huyện Phú Giáo
100
02

TRƯƠNG NGUYỄN THANH NGỌC

Phường Hiệp Thành
100
03

TRẦN THỊ HỒNG

Phường Hiệp Thành
100
04

NGUYỄN NGỌC HỮU LỘC

Phường Hiệp Thành
100
05

NGÔ LAN NGỌC

Phường Phú Lợi
100

TOP ĐĂNG KÝ
 Họ và tênĐiểm
01

Phường Chánh Nghĩa

4052
02

Phường Phú Lợi

2614
03

Phường Hiệp Thành

1837
04

Thành phố Thủ Dầu Một

573
05

Phường Hiệp An

567